Tuyển dụng nhân viên bán hàng

26-12-18 | 0

– Phụ trách bán hàng tại khu vực chịu trách nhiệm.
– Giới thiệu, tư vấn thông tin sản phẩm cho khách hàng.
– Báo cáo tình trạng tồn kho của các sản phẩm tại khu vực phụ trách.
– Sắp xếp và trưng bày sản phẩm đẹp mắt.
– Hỗ trợ các bộ phận khác khi được yêu cầu
– Sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn
– Thời gian làm việc: Ca 1: 7h30 – 15h00 Ca 2: 14h30 – 22h00

Trả lời

Xem thêm